bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

Instrukcja korzystania z BIP

1. Przeglądanie stron
Aby przeglądać strony serwisu BIP wybierz z menu po lewej stronie ekranu
interesujący Cię dział. Strony BIP publikowane są w dwóch stopniach zagłębienia ­
strona i jej podstrony.
Na dole każdej strony znajduje się metryczka (dostępna po kliknięciu na ikonce) z
informacjiami o dacie i autorze dokumentu, dacie publikacji, osobie publikującej,
liczbie odsłon dokumentu a także odnośnik do funkcji wydruku strony oraz do rejestru
zmian. Odsłony liczone są od pierwszej wersji dokumentu. Przeglądanie stron
archiwalnych nie wpływa na licznik.
2. Strony systemowe
System obok stron informacyjnych udostępnia strony systemowe (obowiązkowe w
każdym BIP):
Redakcja ­ wykaz redaktorów BIP z ich danymi kontaktowymi (adres, nr telefonu i
faksu, aktywny adres e­mail)
Mapa strony ­ dynamicznie generowane drzewo dokumentów
Statystyki ­ graficzna egzemplifikacja 10 najczęściej odwiedzanych dokumentów
oraz zbiorcze zestawienie wszystkich dokumentów i ich odsłon
Instrukcja korzystania ­ niniejszy dokument
Pozostałe informacje ­ zbiór informacji na temat sposobu dostępu do danych
publicznych nie ujętych w BIP
3. Moduł wyszukiwania
Aby przeszukiwać serwis BIP należy w okienko wyszukiwarki wpisać szukaną frazę i
kliknąć przycisk lub nacisnąć klawisz "enter". System umożliwia przeszukiwanie
aktualnych dokumentów oraz opcjonalnie dokumentów archiwalnych.
4. Odnośnik do portalu BIP.gov.pl
Pod głownym menu znajduje się logo BIP będące odnośnikiem do portalu BIP pod
adresem http://www.bip.gov.pl.
5. Rejestr stron usuniętych
Jeżeli jakikolwiek dokument ma zostać usunięty z BIP automatycznie trafi do rejestru
stron usuniętych wraz z adnotacją o powodzie usunięcia. Uwaga: usunięty dokument
może zostać przywrócony ­ jeśli więc dokument był w rejestrze usuniętych, a teraz
go tam nie ma ­ to znaczy, że został przywrócony.
6. Moduł konkursowy
Konkursy publikowane są na jednej stronie, jeden pod drugim, w kolejności
chronologicznej odwrotnej (najnowsze na górze). Każda zmiana treści opisu konkursu
(w tym jego dat, nazwy itd) jest archiwizowana wraz z powodem wprowadzenia
zmian. Także usunięte konkursy są archiwizowane wraz z powodem usunięcia.
Konkursy usunięcie oraz minione są dostępne poprzez submenu menu "konkursy".
Konkurs miniony może mieć status "rozstrzygnięty" ­ o ile został rozstrzygnięty,
nierozstrzygnięty (na razie, czyli czekający na rozstrzygnięcie) lub nierozstrzygnięty
trwale (nie będzie rozstrzygany). Rozstrzygnięcie konkursu (w tym trwałe oznaczenie
jako nierozstrzygnięty) zawsze jest opisane ­ w opisie powinny znaleźć się
informacje o zwycięzcy (zwycięzcach), powody nierozstrzygnięcia konkursu itp.
7. Moduł zamówień publicznych
Moduł zamówień publicznych w SmodBIP został podzielony na cztery części:
Zamówienia publiczne podlegające Ustawie o Zamówieniach Publicznych
Zamówienia publiczne niepodlegające tej Ustawie
Zamówienia publiczne zakończone (rozstrzygnięte i nie)
Zamówienia publiczne usunięte (rejestr zamówień publicznych usuniętych)
Każda zmiana treści ogłoszeń jest archiwizowana w rejestrze zmian. W treści można
umieszczać grafiki i pliki do pobrania. Pliki te NIE SĄ archiwzowane w przypadku ich
wymiany!
Zamówienia publiczne w każdej grupie wyświetlane są kolejno jeden pod drugim w
pakietach po 15 (stronicowanie). Metryczka dotyczy strony (grupy), metryczka
każdego zamówienia znajduje się na stronie konkrentego zamówienia.
Po edycji statystyki oglądalności strony są kontynuowane, na stronach archiwalnych
"zegar" jest blokowany na liczbie odwiedzin do chwili dokonania zmiany.Opublikował: Marcin Sajdak
Publikacja dnia: 20.05.2015
Podpisał: Marcin Sajdak
Dokument z dnia: 20.05.2015
Dokument oglądany razy: 1 447